Dědičné onemocnění SLEM / SPS

Pro toto konkrétní onemocnění štěňat se používají dvě označení. První označení lze považovat za přesnější a odbornější, neboť jeho název vychází z popisu příčiny onemocnění, tedy SLEM=Spongiform LeucoEncephaloMyelopathy. Druhé označení vychází z popisu příznaků (běžný způsob pojmenovávání nemocí v anglosaských zemích), tedy SPS=Shaking Puppy Syndrome, v překladu syndrom třesoucích se štěňat. Druhé označení se dá považovat za poněkud nepřesné, protože teoreticky může zahrnovat i onemocnění jiná, projevující se rovněž třesem štěňat, ale tento třes nemusí mít příčinu v postižení spongiformní leukoencefalomyelopatií.
Jak se můžete dočíst v různých publikovaných článcích, první projevy onemocnění lze pozorovat u postižených jedinců zhruba mezi druhým a čtvrtým týdnem věku a ač postižení samo o sobě nemusí být smrtelné, drtivá většina postižených štěňat se stejně utrácí, protože u nich není šance na vyléčení a tedy ani na normální život.
(Zde je kraťoučké video postiženého štěněte.)

Odkaz na stránku o zdraví plemene (a tedy i o SLEM), provozovanou pod záštitou anglických chovatelských klubů BRT Border Terrier Health.

Zde je několik dalších odkazů na informace o onemocnění SLEM / SPS v angličtině:
pro chovatele
pro veterináře (vědecký článek)
genetika
genetika.
 

Dědičnost onemocnění SLEM v chovatelské praxi

Dědičnost tohoto onemocnění je recesivní autosomální. Jedná se o nejjednodušší typ dědičnosti obvykle nežádoucích vlastností.

Pro chovatele je důležité vědět, že ze spojení dvou čistých jedinců (SLEM clear) se mohou vždy a bez výjimek narodit pouze čistá štěňata. Potomstvo z takovýchto spojení netřeba testovat, je „čisté po rodičích“.
Ze spojení čistého jedince (SLEM clear) a přenašeče (SLEM carrier) se mohou narodit čistí a přenašeči - teoreticky polovina vrhu čistí, polovina přenašeči, ale v praxi tento poměr kolísá od všech potomků čistých až ke všem potomkům přenašečům - ale NIKDY se z takového spojení nenarodí jedinec postižený, který by se začal ve 2-4 týdnech třást (a pokud ano, někdo zfalšoval výsledek DNA testu).
Ze spojení dvou přenašečů se mohou narodit štěňata čistá, přenašeči a postižená, v teoretickém poměru 1:2:1, ale v praxi může opět být tento poměr úplně jiný. Důležité však je, že POSTIŽENÍ JEDINCI SE MOHOU NARODIT POUZE ZE SPOJENÍ DVOU PŘENAŠEČŮ.
(Samozřejmě, zapojení postiženého jedince do chovu neuvažujeme.)
 

Jak „zacházet“ s přenašeči SLEM v chovu

Zde by bylo vhodné zdůraznit, že přenašeči SLEM jsou zcela zdravá a plnohodnotná zvířata, nesoucí pouze genetickou informaci pro příslušné onemocnění (tedy nejsou něco jako „napůl nemocní“), a jako takoví mohou být plně využíváni ve všech aktivitách sportovních, loveckých a společenských.

Jak vyplývá z informace o dědičnosti onemocnění, postižení jedinci - tedy štěňata, která chovatel bude nejspíš muset utratit - se mohou narodit pouze ze spojení dvou přenašečů. Proto je tak nesmírně důležité nepárovat dva přenašeče, a to ani nevědomky.
Pokud si chovatel není jistý a nechce nechat dělat DNA test svému chovnému jedinci, měl by vždy použít do páru zvíře, které je SLEM clear, tedy prokazatelně čisté.
Mnohem pečlivěji je třeba toto pravidlo dodržovat v případě chovného jedince, který není testován, ale jeden z jeho rodičů je prokázaný přenašeč, a je zde tedy 50%-ní pravděpodobnost, že je rovněž přenašeč. Jestliže se u takového jedince předpokládá větší počet potomků, např. u krycího psa, je rozhodně vhodnější ho nechat otestovat - pokud bude čistý, je to výhra, pokud bude přenašeč, je na tom s možnostmi krytí vlastně stejně jako před otestováním. Ovšem využívat takovéhoto netestovaného, možného přenašeče v chovu bez toho drobného omezení, že druhý v páru musí být prokazatelně čistý, je chovatelská nezodpovědnost a ignorance.

(Poznámka pod čarou: Nepoužívejte, prosím, výraz „nosič“, správný odborný český termín je skutečně a jen „přenašeč“.)
 

Jak nechat otestovat na SLEM

DNA test na SLEM border teriérů je k dispozici teprve od října 2017. Jedinou institucí, která v současnosti tento test nabízí, je Animal Health Trust se sídlem v Anglii. Na jejich stránce věnované onemocnění SLEM je i odkaz na zakoupení DNA testu. Testovat lze od věku 4 týdnů.

Celá akce probíhá zhruba takto: Majitel, resp. objednatel, klient, si založí "účet" na stránkách AHT, v rámci kterého zadá informace o jedincích, které hodlá testovat. Objedná - je obvyklé a rychlejší požadovat zaslání výsledků na e-mail - a zároveň zaplatí KARTOU za testy na SLEM pro příslušné jednice. (Mimochodem, při objednání testu pro 5 a více jedinců je sleva 10%.) V rozmezí 1-2 týdnů po objednání a zaplacení přijde na adresu objednatele z Anglie obálka s odběrovými sadami, průvodní dokumentací a návodem k odběru vzorku "slin" v angličtině. Za asistence veterinárního lékaře, který ověří totožnost odebíraného jedince a potvrdí průvodní dokumenty, jsou odebrány dle návodu vzorky. Poté majitel pošle vše, nejlépe doporučeně, zpět do Anglie na adresu uvedenou v průvodní dokumentaci. Po obdržení vzorku přijde objednateli od AHT e-mail s vyrozuměním, že vzorek je přijat a že do 3 týdnů může očekávat výsledek testu. Výsledek je pak sdělen opět formou e-mailu s připojeným potvrzením o výsledku testu.
 

Informace o výsledcích testů na SLEM

Zveřejnění nebo nezveřejnění výsledku testu je na vůli majitele testovaného jedince. Ovšem pokud už je jedinec testován, je škoda informaci důležitou pro další chov plemene ponechávat v tajnosti.

Zveřejnit výsledek testu tak, aby byl dostupný ostatním chovatelům, je možné několika způsoby:
1) na stránkách KCHT v rubrice "zdravotní vyšetření" (zaslat pí. Tiché, vticha@volny.cz),
2) na tomto webu v seznamu českých jedinců testovaných na SLEM (zaslat mně, tedy A.Divišové, divisovaa@ftz.czu.cz),
3) v mezinárodním kontextu v seznamu, který prostřednictvím FB zveřejňuje Brigitte Belin Bernaudin (CHS Glen Mara).
U chovných jedinců je vhodné zaslat výsledek SLEM testu i na plemennou knihu ČMKJ pro plemeno border teriér (pí. Bártová, bartova@cmkj.info).

Zde je ke stažení seznam převážně českých jedinců testovaných na SLEM, vytvořený původně na základě seznamu, který zveřejňuje Brigitte Belin Bernaudin na FB.
Aktualizace vždy k poslednímu dni čtvrtletí.